• Уул уурхай, ашигт малтмал, эрчим хүч
 • Барилга, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн харилцаа
 • Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар
 • Хөдөө аж ахуй, газар тариалангын салбар
 • Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын эрх зүйн харилцаа
 • Хадгаламж зээлийн хороо, ломбардны эрх зүйн харилцаа
 • Татварын эрх зүйн харилцаа
 • Даатгалын эрх зүйн харилцаа 
 • Олон улсын худалдааны эрх зүйн харилцаа
 • Гэр бүлийн эрх зүйн харилцаа
 • Тээвэр, зуучын харилцаа
 • Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа
 • Эрүүл мэндийн салбарын харилцаа
 • Байгаль орчны эрх зүйн харилцаа
 • Хуулийн этгээдийн эрх зүйн харилцаа
 • Газар ашиглах, эзэмших, өмчлөлтэй холбоотой маргаан
 • Гадаадын иргэн, харьяаттай холбоотой харилцаа
 • Ажиллах хүч болон мэргэжлийн зэрэг олгох зуучлалын харилцаа
 • Цахим эрх зүйн харилцаа
 • Гэрээний эрх зүйн харилцаа

 

УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо Бага тойруу, Чингисийн талбай+976 7000-0809+976 19002233 zuvulguuu@gmail.comwww.zuvulguu.com