• Иргэний хэрэг, маргааныг шүүхэд өмгөөлөх үйлчилгээ
  • Захиргааны хэрэг, маргааныг шүүхэд өмгөөлөх үйлчилгээ 
  • Эрүүгийн хэрэгт өмгөөлөх үйлчилгээ
  • Зөрчил хянан шийдвэр ажиллагаанд өмгөөлөх үйлчилгээ
  • Үндэсний болон Олон улсын арбитрт өмгөөлөх үйлчилгээ

 

 

УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо Бага тойруу, Чингисийн талбай+976 7000-0809+976 19002233 zuvulguuu@gmail.comwww.zuvulguu.com