Байгууллага хамт олны захиалгаар шаардлагатай байгаа сэдвээр эрх зүйн сургалтыг өөрийн болон байгууллагын ажлын байранд сургалт хийх, тодорхой чиглэлийн хууль эрх зүйн судалгааг судалгааны бүхий л арга хэрэглэсээр хийж өгөх үйлчилгээ юм. Тухайлбал: байгууллагын удирдлага, ажилчидад  хууль, дүрэм, журам, гэрээ, хэлцэлийн талаар сургалт явуулах мөн таны хүссэн чиглэл, цар хүрээнд судалгааны олон арга зүйгээр судалгаа явуулна.

 

УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо Бага тойруу, Чингисийн талбай+976 7000-0809+976 19002233 zuvulguuu@gmail.comwww.zuvulguu.com