Улсын тэмдэгтийн хураамж


Эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлүүлэхээр өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл шүүхэд гаргах болон шүүхээс баримт бичиг олгоход дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамжийг шүүхэд төлдөг.

Эд хөрөнгийн чанартай буюу үнэлж болох нэхэмжлэлд улсын тэмдэгтийн хураамжийг  нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс хамаарч дараах байдлаар бодно.

Нэхэмжлэлийн үнийн дүн /төгрөгөөр/

Хураамжийн хувь, хэмжээ /төгрөгөөр/

0-130 000

4550 төгрөг.

130 001-650 000

4550 төгрөг дээр 130 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 3 хувийг нэмнэ.

650 001-1 300 000

20150 төгрөг дээр 650 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 2.4 хувийг нэмнэ.  

1 300 001-13 000 000

35750 төгрөг дээр 1 300 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 1.6 хувийг нэмнэ.

13 000 001-ээс дээш

222950 төгрөг дээр 13 000 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 0.5 хувийг нэмнэ.

 

 

Эд хөрөнгийн бус буюу  үнэлэх боломжгүй нэхэмжлэлд  улсын тэмдэгтийн хураамж 70 200 төгрөгийг төлнө.

Хэрэгт байгаа нотлох баримтын хуулбар, түүнчлэн шүүхийн шийдвэр, магадлал, шийтгэвэр, гүйцэтгэх хуудас дахин олгоход хуудас тутамд 100 төгрөгийг тушаана.

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ТӨЛӨХ ДАНС

Та нэхэмжлэлээ хаанахын аль шүүхэд гаргаж байгаагаас шалтгаалж дараах банкны дансанд улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлнө.

1.   Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж байгаа бол:

Хүлээн авах байгууллага: Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс

Хүлээн авагчийн банк: Улаанбаатар хотын банк

Дансны дугаар: 2609006167

Утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж

 

Хүлээн авах байгууллага:Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс

Хүлээн авагчийн банк: Улаанбаатар хотын банк

Дансны дугаар: 2611192214

Утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж

 

Хүлээн авах байгууллага: Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс

Хүлээн авагчийн банк: Улаанбаатар хотын банк

Дансны дугаар: 2611199691

Утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж

 

2.      Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж байгаа бол:

Хүлээн авах байгууллага: Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс

Хүлээн авагчийн банк: Улаанбаатар хотын банк

Дансны дугаар: 2602002965

Утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж

 

Хүлээн авах байгууллага: Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс

Хүлээн авагчийн банк: Улаанбаатар хотын банк

Дансны дугаар: 2603030349

Утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж

 

Хүлээн авах байгууллага: Сонгино-хайрхан дүүргийн татварын хэлтэс

Хүлээн авагчийн банк: Улаанбаатар хотын банк

Дансны дугаар: 2601025961

Утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж

 

3.      Багануур дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж байгаа бол:

Хүлээн авах байгууллага: Багануур дүүргийн татварын хэлтэс

Хүлээн авагчийн банк: Голомт банк

Дансны дугаар: 4605100340

Утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж

 

4.      Багахангай, Налайх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж байгаа бол:

Хүлээн авах байгууллага: Налайх дүүргийн татварын хэлтэс

Хүлээн авагчийн банк: Хаан банк

Дансны дугаар: “ХААН БАНК” 5749909359

                             “ХАС БАНК” 5001196293

                             “ТӨРИЙН БАНК” 312500516483

Утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж

 

5.     Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Хүлээн авах байгууллага: Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс

Улаанбаатар хотын банк 2611016627, Хаан банк 5058375932

Утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж

 

6.     Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Хүлээн авах байгууллага: Ззахиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх

Төрийн сан: 100200600957

Утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж

 

УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо Бага тойруу, Чингисийн талбай+976 7000-0809+976 19002233 zuvulguuu@gmail.comwww.zuvulguu.com