Мэдээ мэдээлэл

Нас болон согтууруулах ундаанд донтох хамаарлын түвшин

2022 оны 12 сарын 9 03:51

Анхны ардчилсан үндсэн хууль батлагдсан өдөр

2022 оны 12 сарын 9 03:51

Согтууруулах ундааны хор хөнөөл хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

2022 оны 12 сарын 9 03:51