Мэдээ мэдээлэл

Нас болон согтууруулах ундаанд донтох хамаарлын түвшин

2023 оны 12 сарын 2 01:15

Анхны ардчилсан үндсэн хууль батлагдсан өдөр

2023 оны 12 сарын 2 01:15

Согтууруулах ундааны хор хөнөөл хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

2023 оны 12 сарын 2 01:15