Мэдээ мэдээлэл

Нас болон согтууруулах ундаанд донтох хамаарлын түвшин

2023 оны 9 сарын 24 02:25

Анхны ардчилсан үндсэн хууль батлагдсан өдөр

2023 оны 9 сарын 24 02:25

Согтууруулах ундааны хор хөнөөл хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

2023 оны 9 сарын 24 02:25