Үйл ажиллагааны чиглэл

Бид үйлчлүүлэгчийнхээ хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хууль, ёс зүйн хүрээнд шударга, тууштай, найдвартай хамгаалах, байнгын тогтвортой харилцааг эрхэмлэх, харилцагчдынхаа мэдээллийг нууцлалын өндөр түвшинд хадгалах явдлыг байгууллагынхаа үндсэн зарчим болгодог.

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ӨМГӨӨЛӨЛ БА ТӨЛӨӨЛӨЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бидний хийсэн ажлууд

Бид мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан гэрээний эрх зүй, банк, санхүү, татвар, бизнесийн эрх зүй, олон улсын эрх зүй, иргэний эрх зүй, захиргааны эрх зүйн болон эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн туршлагатай хуульч, өмгөөлөгчид юм.

Зөвлөгөө мэдээлэл хүргэсэн
Зөвлөх үйлчилгээ
Хууль, Тогтоомж
Төсөл, хөтөлбөр
Судалгаа, Шинжилгээ
Хууль зүйн магадлан дүгнэлт

Байгууллагад зориулсан үйлчилгээний багцууд

Бид мэдлэг, ур чадвар, технологид түшиглэсэн хууль эрх зүйн цогц үйлчилгээг хурдтайгаар, чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж сэтгэл ханамжыг эрхэмлэнэ

Мэдээ мэдээлэл

Бид үйлчлүүлэгчийнхээ хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хууль, ёс зүйн хүрээнд шударга, тууштай, найдвартай хамгаалах, байнгын тогтвортой харилцааг эрхэмлэх, харилцагчдынхаа мэдээллийг нууцлалын өндөр түвшинд хадгалах явдлыг байгууллагынхаа үндсэн зарчим болгодог.

Нас болон согтууруулах ундаанд донтох хамаарлын түвшин

2023 оны 12 сарын 2 01:24

Анхны ардчилсан үндсэн хууль батлагдсан өдөр

2023 оны 12 сарын 2 01:24

Согтууруулах ундааны хор хөнөөл хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

2023 оны 12 сарын 2 01:24